Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Futball pálya

2008.12.18

A futball pálya

 

(1)        Méretek

A futball pályának téglalap alakúnak kell lennie. Az oldalvonal hosszának nagyobbnak kell lennie a futball kapuvonal hosszánál.

Hosszúság:      legalább             90 m
legfeljebb         120 m

Szélesség:      legalább             45 m
legfeljebb           90 m

Nemzetközi futball mérkőzések esetén

 

Hosszúság:      legalább           100 m
legfeljebb         110 m

Szélesség:      legalább             64 m
legfeljebb           75 m

(2)        A futball pálya jelölései

A játékteret vonalak jelölik. Ezek a vonalak ahhoz a területhez tartoznak, amelyet határolnak.
A két hosszabb határoló vonalat oldalvonalnak, a két rövidebb vonalat futball kapuvonalnak nevezzük.
Minden vonal legfeljebb 12 cm széles.
A játékteret a felezővonal két térfélre osztja.
A kezdőpont a felezővonal középpontjában van kijelölve; a kezdőpont körül 9,15 m sugarú kör húzódik.

(3)        A futball kapuelőtér
A futball pálya mindkét végén futball kapuelőtér helyezkedik el a következők szerint:
A futball kapuvonalra merőlegesen egy-egy vonalat kell 5,5 m-re mindkét futball kapufa belsejétől megjelölni. Ezek a vonalak 5,5 m hosszúságban nyúlnak be a futball pályára és a futball kapuvonallal párhuzamos egyenessel vannak összekötve. E vonalakkal és a futball kapuvonallal határolt területet futball kapuelőtérnek nevezzük.

(4)        A büntetőterület
A futball pálya mindkét végén büntetőterület van a következők szerint:

A futball kapuvonalra merőlegesen egy-egy vonalat kell 16,5 m-re mindkét futball kapufa belsejétől megjelölni. Ezek a vonalak 16,5 m hosszúságban nyúlnak be a futball pályára és a futball kapuvonallal párhuzamos egyenessel vannak összekötve. E vonalakkal és a futball kapuvonallal határolt területet büntetőterületnek nevezzük.
Mindkét büntetőterületen belül egy büntetőpont van kijelölve 11 m-re a futball kapuvonal középpontjától a futball kapufák között és azoktól egyenlő távolságra. A büntetőponttól 9,15 m sugarú körív húzódik a büntetőterületen kívül.

 

(5)        Zászlórudak

Mindegyik sarokban egy 1,5 m-nél nem rövidebb, nem hegyes végű, tetején zászlóval ellátott zászlórudat kell elhelyezni.
Zászlórudak helyezhetők el a felezővonal mindkét végén legalább 1 m-rel az oldalvonalakon kívül.

(6)        A sarokív
Minden szögletzászlórúdnál egy 1 m sugarú negyed kört kell húzni a futball pályán belül.

(7)        A futball kapuk
Mindkét futball kapuvonal közepén egy futball kaput kell elhelyezni.
A futball kapuk két függőleges futball kapufából állnak, amelyek a szögletzászlóktól egyenlő távolságra vannak és egy vízszintes keresztléccel vannak összekötve.
A futball kapufák közötti távolság 7,32 m, a keresztléc alsó éle 2,44 m-re van a földtől.
Mindkét futball kapufa és a keresztléc szélessége és vastagsága azonos és nem lehet több, mint 12 cm. A futball kapufák, a keresztléc és a futball kapuvonal azonos szélességű. Hálók rögzíthetők a futball kapukhoz és a futball kapu mögött a földhöz, megfelelően kifeszítve, úgy hogy ne akadályozza a futball kapust.
A futball kapufáknak és a keresztlécnek fehérnek kell lenni.

(8)        Biztonság

A futball kapukat biztonságosan kell a talajhoz rögzíteni. Hordozható futball kapuk csak akkor használhatók, ha eleget tesznek ennek a követelménynek.

Az International Board döntvényei


1.  döntvény
Ha a keresztléc elmozdul vagy eltörik, a játéknak addig állnia kell, amíg azt helyre nem állítják vagy nem szerelnek fel újat. Ha a javítás nem lehetséges a futball mérkőzést be kell szüntetni. Nem szabad a keresztlécet kötéllel helyettesíteni. Ha a keresztléc javítható, a futball mérkőzést futball labdaejtéssel kell újraindítani arról a helyről, ahol a futball labda a játék megszakításának pillanatában volt.
2. döntvény
A futball kapufáknak és keresztléceknek fából, fémből vagy más engedélyezett anyagból kell készülniük. A futball kapufák és a keresztléc alakja ( keresztmetszete) négyzet, téglalap, kör vagy ellipszis lehet és nem veszélyeztetheti a futball játékosokat.
3. döntvény
Nem engedélyezett semmilyen hirdetés (akár tárgyi, akár vetített) a futball pályán és annak felszerelési tárgyain (beleértve a futball kapuhálókat és az általuk határolt területet) attól az időponttól, amikor a futball csapatok a futball pályára lépnek, addig, amíg a félidei szünetben elhagyják azt és attól az időponttól, amikor újra a futball pályára lépnek, a futball mérkőzés végéig. Különösen vonatkozik az a futball kapukra, a hálókra, a zászlórudakra és a zászlókra. Semmilyen idegen felszerelést (kamerák, mikrofonok, stb.) nem lehet ezekhez a tárgyakhoz hozzáerősíteni.
4. döntvény
Nem helyezhető el semmiféle hirdetés a technikai zónában, továbbá a futball pályán kívül a talajon az oldalvonaltól egy méteres körzetben. Továbbá nem helyezhető el hirdetés a futball kapuvonal és a háló között.
5. döntvény
A FIFA, a kontinentális szövetségek, a nemzeti szövetségek, a ligák, a klubok vagy más testületek logójának vagy emblémájának valós vagy virtuális másolatát tilos a futball pályán és annak felszerelési tárgyain (beleértve a futball kapuhálót és az általa határolt területet is) elhelyezni a játék ideje alatt, ahogy azt a 3. döntvény tartalmazza.
6. döntvény
A sarokívtől való 9,15 m-es távolság megjelölhető a futball kapuvonalra merőlegesen a futball pályán kívül; ez a jel a szögletrúgás elvégzése esetén biztosítja az előírt távolság betartását.