Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A futball játékvezető

2008.12.18

A futball játékvezető

(1)        A futball játékvezető hatásköre

Minden futball mérkőzést egy futball játékvezető vezet, akinek korlátlan joga, hogy azon a futball mérkőzésen érvényt szerezzen a játékszabályoknak.

(2)        Jogai és kötelezettségei

            A futball játékvezető
 • érvényt szerez a szabályoknak;
 • a futball játékvezető asszisztensekkel (és ahol ilyen van, a tartalék-futball játékvezetővel) együttműködve vezeti a futball mérkőzést;
 • biztosítja, hogy a futball labda megfeleljen a 2. szabály követelményeinek;
 • biztosítja, hogy a futball játékosok felszerelése megfeleljen a 4. szabály követelményeinek;
 • méri az időt és feljegyzéseket készít a futball mérkőzésről;
 • megszakítja, felfüggeszti vagy beszünteti a futball mérkőzést, saját belátása szerint, a játékszabályok bármely megsértéséért;
 • megszakítja a futball mérkőzést, ha véleménye szerint egy futball játékos súlyosan megsérült és biztosítja, hogy eltávolítsák a futball pályáról. A sérült futball játékos csak a játék újraindítása után térhet vissza a futball pályára;
 • engedi a futball mérkőzés folytatását, amíg a futball labda játékon kívülre nem kerül, ha véleménye szerint egy futball játékosnak csak enyhe sérülése van;
 • biztosítja, hogy az a futball játékos, akinek vérző sebe van elhagyja a játékteret. A futball játékos csak akkor térhet vissza, ha erre jelzést kapott a futball játékvezetőtől, akinek meg kell győződnie arról, hogy a vérzés elállt;
 • továbbengedi a játékot, ha ebből annak a futball csapatnak származik előnye, amelyik ellen a szabálysértést elkövették, és bünteti az eredeti szabálytalanságot, ha a feltételezett előny nem valósul meg;
 • ha egy futball játékos azonos időpontban egynél több szabálysértést követ el, akkor a súlyosabbat bünteti;
 • fegyelmező eszközzel él a figyelmeztetendő és kiállítandó szabálysértésben vétkes futball játékosokkal szemben. A futball játékvezető nem köteles ezt azonnal megtenni, de amikor a futball labda legközelebb futball játékos kívülre kerül, köteles figyelmeztető eszközt használni;
 • fellép a nem megfelelő módon viselkedő futball csapatvezetőkkel szemben, és belátása szerint elküldheti őket a futball pályáról és annak közvetlen környezetéből;
 • a futball játékvezető asszisztens közlése alapján elbírálja azokat a szabálysértéseket, amelyeket nem látott;
 • biztosítja, hogy jogosulatlan személy ne léphessen a futball pályára ;
 • újraindítja a futball mérkőzést, miután az megszakadt;
 • a futball mérkőzésről az illetékes szövetség számára jelentést készít, amelyben információt ad a futball játékosok és/vagy futball csapatvezetők elleni fegyelmezési akcióról és bármely más incidensről, amely a futball mérkőzés előtt, alatt vagy után történik.

 

A futball játékvezető döntései

A futball játékvezetőnek a játékra  vonatkozó döntései véglegesek.
A futball játékvezető csak akkor változtathatja meg döntését, ha felismeri, hogy tévedett, vagy saját belátása szerint elfogadja az asszisztense ez irányú közlését. Ezt azonban csak addig teheti meg, amíg a játékot újra nem indította.

Az International Board döntvényei

1. döntvény
A futball játékvezető (értelemszerűen ideértve a futball játékvezető asszisztenst és a 4.sz futball játékvezetőt is) nem vonható felelőségre:

 • futball játékos, vezető vagy néző bármilyen jellegű sérüléséért;
 • tulajdonban esett bármilyen jellegű kárért;
 • bármely személy, egyesület, vállalat, szövetség vagy más intézmény bármilyen jellegű veszteségéért, amely tényleges vagy feltételezett következménye a játékszabályok értelmében hozott vagy a futball mérkőzés megtartásával, lejátszásával illetve vezetésével kapcsolatos futball játékvezetői döntésnek.

Ilyen döntés lehet:

 • annak megítélése, hogy a futball pálya vagy környezetének állapota, avagy az időjárási körülmények lehetővé teszik-e a futball mérkőzés lejátszását;
 • a futball mérkőzés bármilyen okból történő beszüntetése;
 • a futball mérkőzéshez használt felszerelések – beleértve a futball kapufákat, a keresztlécet, a zászlórudakat és a labdát – állapotára vonatkozó megállapítások;
 • a futball mérkőzés megszakítása vagy továbbengedése nézők beavatkozás vagy a nézőtéren előforduló bármilyen probléma következtében;
 • a játék megszakítása vagy továbbengedése, hogy engedje a sérült futball játékost eltávolítani a futball pályáról ápolás céljából;
 • annak elrendelése, hogy a sérült futball játékost távolítsák el a futball pályáról ápolás céljából;
 • annak megengedése vagy megtiltása, hogy egy futball játékos viselhet-e valamilyen felszerelést;
 • annak megengedése vagy megtiltása, hogy bármely személy (ideértve a futball csapatvezetőket, a stadionhoz tartozó személyeket, biztonsági erőket, fényképészeket vagy a média más képviselőit) tartózkodhat-e a futball pálya közelében (amennyiben ez a futball játékvezető felelősségi körébe tartozik)
 • bármely más, a játékszabályokkal vagy a futball játékvezető azon kötelességeivel összhangban hozott döntés, amely az adott futball mérkőzésen a FIFA, a kontinentális szövetség, a nemzeti szövetség vagy a liga szabályzataiból reá hárul.

2. döntvény
Tornákon vagy versenyeken, amelyeken 4. sz. futball játékvezető van kijelölve, annak funkcióit és faladatait az International Board útmutatásaival összhangban kell megjelölni.
3. döntvény
A játékkal kapcsolatos tények közé tartozik egy gól érvényessége vagy érvénytelensége valamint a futball mérkőzés eredménye is.